• banner.jpg
  • header2.jpg

ปฏิทินท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว

 

เดือน มีนาคม

การแข่งขันวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน
ณ บริเวณหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ชลประทานจังหวัด และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด


การแข่งขันแรลลี่รถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภทถนน
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

มีนาคม - เมษายน


การแข่งขันกอล์ฟ 6 สนาม
ณ สนามกอล์ฟในจังหวัดนครนายก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ปกครองจังหวัดนครนายก , สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

งานอนุรักษ์มรดกไทย
สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครนายก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมนานาชาติและ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ณ บริเวณแก่งเทียมลำน้ำนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด , ศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย

งานสงกรานต์วัดฝั่งคลอง
วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี ชุมชนไทยพวนอำเภอปากพลี เทศบาลตำบลเกาะหวาย

 

เดือน  พฤษภาคม

งานเต้นท์ติดแอร์
งานนครนายกแฟร์กำหนดระยะเวลาจัดงาน 5 วัน ประมาณเดือนพฤษภาคม ณ บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก การจัดงานครั้งนี้ คูหาปรับอากาศเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการค้าและผู้บริโภค จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP/SMEs ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น สินค้าเกษตร สินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งสินค้า ดี เด่น ดัง ของจังหวัดนครนายก และ จากทุกภูมิภาคของประเทศ

งานของดีองครักษ์
ในทุกปีชาวสวนผูปลูกไมเดอกไม้ประดับ คลอง 15 จัดงานไม้ดอกไม้ประดับและของดีองค์รักษ์ ณ บริเวณปากคลองหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อบต.บางปลากด ปกครองอำเภอองครักษ์ และสนง.เกษตรจังหวัดนครนายก

เทศกาลกินปลาและกุ้ง
ในทุกปีชาวสวนผูปลูกไมเดอกไม้ประดับ คลอง 15 จัดงานไม้ดอกไม้ประดับและของดีองค์รักษ์ ณ บริเวณปากคลองหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนง.ประมงจังหวัดนครนายก

เดือน มิถุนายน

การประกวดไก่พิ้นเมืองสวยงาม
งานประเพณีที่น่าสนใจอีกงานของจังหวัดนครนายก คือ การจัดมหกรรมประกวดไก่พื้นเมือง สายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือน มิถุนายน

 

งานมะยงชิด-มะปรางหวาน ของดีเมืองนครนายก
บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดนครนายก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ชมรมชาวสวนมะยงชิด-มะปรางหวาน , สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก , สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

 

เดือน กันยายน

งานประเพณีสารทไทย และ แข่งขันเรือยาวประเพณี
ท่าน้ำวัดทวีพูลรังสรรค์ อบต.ทรายมูล และอำเภอองครักษ์

 

เดือน  ตุลาคม

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ
วัดเขานางบวช ตำบลสาริกา อำเภอเมือง อบต.สาริกา

กิจกรรมเดินป่าท่องไพร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

งานกาชาดนครนายกมรดกธรรมชาติโลก
บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดนครนายก ปกครองจังหวัดนครนายก

 

เดือน  พฤศจิกายน

การแข่งขันวิ่งเขาชะโงก มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน
โรงเรียนนายร้อย จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง โรงเรียนนายร้อย จปร.

งานเทศกาลลอยกระทงวัดฝั่งคลอง
ท่าน้ำวัดฝั่งคลองอำเภอปากพลี ชุมชนไทยพวนอำเภอปากพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลเกาะหวาย

© 2017 www.tournakhonnayok.com
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก

Design & Develop By : EZY NOW   Since  jul,6 2017