ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (8)

ชมรมพระเครื่องสะสมทรัพย์แดนสยามไทย ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั้งประเทศ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก ประธานอำนวยการ พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป อดีตหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษ ประธานจัดงาน นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ (นายอำเภอเมืองนครนายก) ประธานดำเนินงาน นายธวัชชัย ฉิมอยู่ดี (วัช ณ สะพาน) กำหนดการ งานประกวดพระฯ09.00 น. รับพระเข้าประกวด14.00 น. ปิดการรับพระเข้าประกวด14.30 น. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินพระ16.00 น. คืนพระทุกรายการ16.30 น. มอบรางวัลหลักการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาความแท้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสวยงามและคงไว้ซึ่งสภาพเดิมเป็นสำคัญ ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยกติกาการตัดสินพระที่ส่งเข้าประกวด1. พระที่ส่งเข้ามาประกวดทุกรายการต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้ม2. คณะกรรมการตัดสินจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและถือหลักมาตรฐานสากลนิยม3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาดอัตราค่าบำรุงในการส่งพระเข้าประกวด องค์ละ 300 บาท ทุกรายการสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 086-456-1786 (คุณตั้ม คาร์แคร์)
วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2560 08:15

ตลาดประชารัฐจังหวัดนครนายก

ตลาดประชารัฐจังหวัดนครนายก
วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2560 08:12

เชิญสวมเสื้อขุนด่านเกมส์

จังหวัดนครนายก ขอเชิญชวนชาวนครนายก ร่วมใจสวมเสื้อและหมวกขุนด่านเกมส์ ทุกวันพุธ ในโอกาสที่จังหวัดนครนายกเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาขุนด่านเกมส์ ปี 2561 20-30 มกราคม 2561 ร่วมใจเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ขุนด่านเกมส์
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก เที่ยวตามรอยเสด็จของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ร่วมกับ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฏาคม 2560 ณ. โรงแรมริเวียร่าวิลล่า ตำบล สาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายกขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก เพื่อทรงงานเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา นครนายก การแก้ปัญหาภัยแล้ง ดินเปรี้ยว ตลอดจนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การศาสนาและเยี่ยมราษฎร นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ถึง ปี ๒๕๔๔ รวมจำนวน ๑๒ ครั้ง ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ วางแผนงาน ค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ด้วยแนวพระราชดำริที่ต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น
นครนายก จัดงาน ” คาร์แรลลี่ ตามรอยพ่อเสด็จ ” จังหวัดนครนายก จัดงานคาร์แรลลี่ ตามรอยพ่อเสด็จ ภายใต้โครงการมหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาดินแดนมรดกธรรมชาติโลกที่นครนายก ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน ” คาร์แรลลี่ ตามรอยเสด็จ จังหวัดนครนายก ” พร้อมนายคมทัตต์ ตันติยมาศ ปลัดจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนและผู้เข้าร่วม การแข่งขันคาร์แรลลี่ กว่า 60 คัน ในกิจกรรมดังกล่าว
จังหวัดนครนายกร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครนายก กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดจัด “กิจกรรม Fam Trip เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.นครนายก” ภายใต้โครงการมหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาดินแดนธรรมชาติโลก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2560 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในเส้นทางตามรอยเสด็จรัชกาลที่ 9 เชิงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เกษตรและ Advenger ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายก โดยนายประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายนฤพล สังเกต รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก และนางไพรวัลย์ ศรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้จัดกิจกรรม Fam Trip ครั้งนี้ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ตามโครงการมหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาดินแดนธรรมชาติโลก จากงบประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครนายก
นครนายก จัดงาน ” คาร์แรลลี่ ตามรอยพ่อเสด็จ ” จังหวัดนครนายก จัดงานคาร์แรลลี่ ตามรอยพ่อเสด็จ ภายใต้โครงการมหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาดินแดนมรดกธรรมชาติโลกที่นครนายก ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน ” คาร์แรลลี่ ตามรอยเสด็จ จังหวัดนครนายก ” พร้อมนายคมทัตต์ ตันติยมาศ ปลัดจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนและผู้เข้าร่วม การแข่งขันคาร์แรลลี่ กว่า 60 คัน ในกิจกรรมดังกล่าว
© 2017 www.tournakhonnayok.com
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก

Design & Develop By : EZY NOW   Since  jul,6 2017